Inženýrský činnost ve výstavbě

(zastupování v technických záležitostech)

Zastupování na základě plné moci, kterou nás pověříte k vyřízení všech potřebných náležitostí, které souvisejí s Vámi plánovaným záměrem.

Za dobu, po kterou se pohybujeme v oboru jsme získali jméno, které nám umožňuje vyřizovat žádosti rychleji, než běžný občan nebo jiný subjekt. 

Provozovatelé DS i úředníci nás znají, proto máme výrazný náskok, který umíme patřičně využít.

Vaše starosti vyřešíme dříve, než se starostmi opravdu stanou.

----------------------------------

V případě zájmu nás kontaktujte s konkrétním požadavkem - Kontakt

----------------------------------

 

 

Občan:

- Kompletní nabídka služeb pro občany viz ZÁLOŽKA HLAVNÍ NABÍDKY

Další po domluvě

----------------------------------

V případě zájmu nás kontaktujte s konkrétním požadavkem - Kontakt

----------------------------------

 

 

Společnost:

- Pomůžeme Vám s výběrem vhodného pozemku pro novou provozovnu s velkým odběrem primárních energií

- Vyřídíme případné přeložky inženýrských sítí, které brání výstavbě na vybrané nemovitosti

- Vybereme Vám vhodného dodavatele primárních energií, který nabídne cenu odpovídající velikosti odběru  - spolupracujeme s více než patnácti (15) největšími dodavateli energií, kteří se rádi "poperou" o každého středního a velkoodběratele

----------------------------------

V případě zájmu nás kontaktujte s konkrétním požadavkem - Kontakt

----------------------------------

 

Elektrárník MVE

Od projektu po uvedení do trvalého provozu

Vyřídíme za Vás veškerou legislativu spojenou s novou výrobnou, nebo úpravou stávající výrobny

- Pomůžeme s výběrem vhodné technologie, stavebně-technického řešení a vhodného dodavatele jednotlivých technologických celků

- Vyřešíme připojení nové elektrárny do Distribuční sítě (NN nebo VN) nebo jeho změnu

Zajistíme stavební povolení na všechny části MVE a jejich rekonstrukci

- Vyřídíme případné přeložky inženýrských sítí, které brání výstavbě na vybrané nemovitosti

- Opatříme Vám licenci pro výrobu elektřiny a pomůžeme Vám s registrací nové výrobny, nebo změnu údajů

- Zajistíme státní dotace pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů

- Revizi veškerého zařízení a uvedení do trvalého provozu

 

----------------------------------

V případě zájmu nás kontaktujte s konkrétním požadavkem - Kontakt

----------------------------------