Hromosvody (LPS)

Projekce a realizace kompletní ochrany zdraví a majetku před účinky atmosférického přepětí pro bytovou, občanskou, i průmyslovou výstavbu.

Při návrhu a realizaci zohledňujeme vždy aktuální normy a poznatky z této stále se rozvíjející části elektroinstalací tak, abychom zajistili odpovídající ochranu před bleskem. 

Podle nově platného souboru norem ČSN EN 62305.

Součástí návrhu jsou výpočty rizik spojených s úderem blesku do chráněného objektu, nebo jeho blízkosti.

- Aktivní systémy ochrany pomocí aktivních jímačů s předvýbojem po přecdhozí domluvě

- Pasivní (standartní) způsob ochrany hrotovými jímači

- Výpočet rizik

----------------------------------

V případě zájmu nás kontaktujte s konkrétním požadavkem - Kontakt

----------------------------------