MVE - měření, regulace, řízení

NOVĚ ZAJIŠŤUJEME I PROVOZ A ÚDRŽBU MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN, VČETNĚ ODBORNÉHO DOZORU

 

Od projektu po uvedení do trvalého provozu (. . .) nebo / . . ./

- návrh a stavba řídících systémů MVE

- dodávka rozvaděčů MaR

- měřící a regulační systémy

- silové části vč. vyvedení výkonu do DS, případně vlastní spotřeby

- dálkové ovládání a přenos informací o provozu před telefon nebo internet

- signalizace a varování při poruchách

- zabezpečení havarijních stavů a vandalizmu

A další po domluvě


Předprojektová příprava - výběr lokality, prvotní zhodnocení záměru, volba technologie* a případné zadání dalších prací

*Volba technologie - nejdůlejžitější část předprojektové přípravy, která ovlivňuje kvalitu celého projektu a s tím související účinnost přeměny energie vody na elektrickou energii. Návratnost investice se špatně zvolenou technologií prodlužuje až na několikanásobek původních odhadů. - Názorů je většinou mnoho - správnost zvoleného řešení je vždy ověřena provozem instalovaného zařízení. Naši konstruktéři a subdodavatelé jsou špičkou ve svém oboru a tvoří elitu v České republice.

Projektová fáze - projekční práce všech částí MVE: připojení MVE, stavební části MVE, technologická část MVE, řídící a silové rozvaděče MVE. Vše včetně rozpočtu v RTS a případných povolení

Výběr zhotovitele - zviditelníme Vaší nabídku ověřeným zhotovitelským firmám - naši subdodavatelé jsou spolehlivě ověření a za jimi poskytované služby poskytujeme plné záruky

Realizace - stavební dozor, koordinace prací a inženýrská činnost související s výstavbou

Registrace zdroje  OZE - zajistíme Licenci na výrobu elektřiny, registraci nového Zdroje OZE

Servis a údržba zařízení - problémy s provozem a správu zařízení můžete plně svěřit do naší odpovědnosti. 

Inženýrská činnost - v případě zájmu vyřídíme veškeré náležitosti včetně výběru vhodné technologie, architektonické a stavebně vhodné řešení objektu a vyřídíme veškerou legislativu - inženýrskou činnost - více viz záložka SLUŽBY / INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 

Spolupracujeme s předními českými výrobci vodních turbín a stavebními firmami

 

Kompletní návrh, projekce a realizace systému řízení a vyhodnocování MVE

 

Dodávka rozvaděčů MaR pro všechny MVE

 

Technické řešení upravíme podle používaného výrobního zařízení a přání budoucího provozovatele

 

Námi používaný modulární systém je možné prakticky libovolně rozšiřovat podle přání zákazníka

----------------------------------

V případě zájmu nás kontaktujte s konkrétním požadavkem - Kontakt

----------------------------------