3D BIM modelování

Na přání zhotovíme 3D CAD projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu.
 
Modelovat lze i stávající 2D řešení od Vašeho architekta. Výsledkem je 3D model, se kterým lze dále pracovat, například efektivně navrhnout ochranou soustavu LPS proti atmosférickému přepětí.