Přechod na adresu www.elektrozarizeni.cz zahájen

13.10.2014 19:03

Během několika málo následujících dnů bude projekt přesunut na oficiální stránky, kde bude dále žít svým životem.